Reiki – životna energija

Reiki je tehnika nekonvencionalnog liječenja energijom koju je 1922. godine razvio japanski budist Mikao Usui, a koju su prilagodili učitelji raznih tradicija. Mikao Usui je tvrdio da je moguće liječiti ljude energijom bez gubitka vlastite energije. To se radi polaganjem ruku i aktiviranjem simbola, vjerujući da životna energija teče kroz ljude. Riječ Reiki dolazi iz dvije japanske riječi: „Rei“ što … [više]