Telepatija

Je li vam se kada dogodila telepatija? Što zapravo telepatija jest? Telepatija je sposobnost razmjene misli i osjećaja između dviju osoba na daljinu, bez posredovanja nekakvog medija. … [više]