Bilderberg grupa – New World Order

Tko ili što su Bilderbergovci.  Bilderberg grupu čine utjecajni ljudi, većinom političari i poslovni ljudi, čije postojanje i djelovanje je tajno, a shodno tome tema su mnogih teorija zavjere. Grupa se sastaje jednom godišnje i to na skupim odredištima diljem svijeta gdje privatnost i sigurnost osigurava VOJSKA. Iako grupa nema službeno ime, poznata je pod nazivom “Bilderberg grupa” prema lokaciji … [više]